Danh mục tin tức

Hướng dẫn quản trị sản phẩm

Cập nhật: 18/08/2019 03:14 - Lượt xem: 417

Tại đây bạn hoàn toàn có thể thêm mới, cập nhật sản phẩm cho của hàng kinh doanh online của mình nhanh chóng, tiện, lợi, hiệu quả.

Bước 1:Chọn Sản phẩm -> Danh mục sản phẩm.
danh mục sản phẩm

Bước 2:Để Thêm mới, cập nhật và xóa danh mục sản phẩm:
 • Thêm mới danh mục sản phẩm.
+ Chọn Thêm mới
thêm mới sản phẩm
+ Nhập nội dung thông tin danh mục muốn thêm mới.
thông tin sản phẩm theo danh mục
+ Click vào nútLưuđể lưu lại thông tin .      
 • Cập nhật danh mục sản phẩm.
+ Click vào tên danh mục cần chỉnh sửa hoặc iconHiệu chỉnh.
+ Thay đổi nội dung của danh mục.
+ Click vào nútCập nhật.
 • Xóa danh mục sản phẩm
+ Để xóa danh mục sản phẩm bạn cần phải xóa hết các sản phẩm có trong danh mục đó và không có một danh mục sản phẩm khác là con của nó.
Bạn có thể chọn xóa một hoặc nhiều danh mục sản phẩm cùng lúc.
+ Xóa một danh mục sản phẩm: Tại cửa sổ hiển thị danh sách danh mục sản phẩm bạn click chọn vào biểu tượng thùng rác như hình ảnh dưới đây:
+ Xóa nhiều danh mục sản phẩm: Tại cửa sổ hiển thị danh sách danh mục sản phẩm bạn click chọn vào các ô checkbox tương ứng với các danh mục sản phẩm muốn xóa như hình ảnh dưới đây:
xóa danh mục sản phẩm
+ Bạn có thể xóa 1 danh mục hoặc nhiều danh mục cùng một lúc, để xóa nhiều danh mục sản phẩm 1 lúc bạn chọn vào các ô checkbox tương ứng với các danh mục sản phẩm muốn xóa sau đó click nút Xóa chọn. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận thao tác trên. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa thì chọn OK để hoàn thành  hoặc chọn Cancel để hủy thao tác xóa.

 • Tạo bộ lọc cho nhóm sản phẩm.
Trong danh sách nhóm sản phẩm click vào nút Quản lý bộ lọc ứng với danh mục sản phẩm muốn tạo bộ lọc.[19]
Cửa sổ quản lý bộ lọc hiển thị.
 1. Quản lý bộ lọc.
 • Thêm mới bộ lọc.
thêm bộ lọc

Bước 1Nhập thông tin cho bộ lọc.
thêm bộ lọc bước 1

Bước 2:Click nút Thêm mới bộ lọc
 • Cập nhật bô lọc.

Bước 1:Chọn bộ lọc muốn chỉnh sửa.
thêm bộ lọc sản phẩm

Bước 2:Click nút Sửa bộ lọc.

Bước 3:Cập nhật lại thông tin của bộ lọc.

Bước 4:Click nútCập nhật bộ lọcđể  hoàn tất việc chỉnh sửa.
 • Xóa bộ lọc.

Bước 1Chọn bộ lọc muốn xóa rồi chọn biểu tượng 
xóa bộ lọc

Bước 2:Hệ thống yêu cầu bạn xác nhận chọn OK để xóa hoặc chọn Cancel để hủy thao tác xóa.
 1. Quản lý thuộc tính lọc.
 • Thêm mới thuộc tính cho bộ lọc.
Bước 1:Click nút Thêm thuộc tính lọc.
thêm thuộc tính bộ lọc

Bước 2:Nhập thông tin cho thuộc tính lọc.

Bước 3:Click Thêm mới thuộc tính
 • Cập nhật thuộc tính lọc.

Bước 1:Chọn thuộc tính lọc muốn cập nhất click nút Hiệu chỉnh.

Bước 2:Click vào nútCập nhật thuộc tínhđể cập nhật thông tin.
 • Xóa thuộc tính lọc.

Bước 1:Chọn thuộc tính lọc muốn xóa click nút Xóa.

Bước 2Hệ thống yêu cầu bạn xác nhận chọn OK để xóa hoặc chọn Cancel để hủy thao tác xóa.