Danh mục tin tức

II.3Hướng dẫn quản trị sản phẩm, tin tức của website

Hướng dẫn quản trị sản phẩm và tin tức cho website

Hướng dẫn quản trị sản phẩm

Ngày đăng: 18/08/2019 - Lượt xem : 509

Tại đây bạn hoàn toàn có thể thêm mới, cập nhật sản phẩm cho của hàng kinh doanh online của mình nhanh chóng, tiện, lợi, hiệu quả.

Cập nhật tính năng quản lý mã sản phẩm

Ngày đăng: 08/08/2019 - Lượt xem : 449

Nhằm giúp quý khách hàng quản lý danh sách sản phẩm trên website của mình được tốt hơn, ngày 10/10/2014 web+ đã cập nhật tính năng quản lý mã sản phẩm giúp quý khách có thể:

1. Quản lý danh sách sản phẩm theo mã sản phẩm.
2. Tìm kiếm thông tin sản phẩm theo mã sản phẩm.
3. Quản lý thông tin sản phẩm đặt hàng theo mã sản phẩm

Quản lý bộ lọc sản phẩm.

Ngày đăng: 08/08/2019 - Lượt xem : 478

Bộ lọc sản phẩm là sự vượt trội của Web+ so với các hệ thống website xây dựng theo mô hình điện toán đám mây khác. Hệ thống bộ lọc sản phẩm của Web+ rất linh động, khách hàng có thể tạo ra hệ thống bộ lọc sản phẩm của riêng mình và gán cho các danh mục sản phẩm khác nhau. Xây dựng bộ lọc cho sản phẩm sẽ giúp website của bạn thật tiện dụng, giúp người truy cập dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau

Quản lý bộ lọc sản phẩm.

Ngày đăng: 08/08/2019 - Lượt xem : 551

Bộ lọc sản phẩm là sự vượt trội của Web+ so với các hệ thống website xây dựng theo mô hình điện toán đám mây khác. Hệ thống bộ lọc sản phẩm của Web+ rất linh động, khách hàng có thể tạo ra hệ thống bộ lọc sản phẩm của riêng mình và gán cho các danh mục sản phẩm khác nhau. Xây dựng bộ lọc cho sản phẩm sẽ giúp website của bạn thật tiện dụng, giúp người truy cập dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau