Danh mục tin tức

Quản lý bộ lọc sản phẩm.

Cập nhật: 08/08/2019 04:45 - Lượt xem: 455

Bộ lọc sản phẩm là sự vượt trội của Web+ so với các hệ thống website xây dựng theo mô hình điện toán đám mây khác. Hệ thống bộ lọc sản phẩm của Web+ rất linh động, khách hàng có thể tạo ra hệ thống bộ lọc sản phẩm của riêng mình và gán cho các danh mục sản phẩm khác nhau. Xây dựng bộ lọc cho sản phẩm sẽ giúp website của bạn thật tiện dụng, giúp người truy cập dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau

1. Tạo bộ lọc.

bộ lọc sản phẩm

Nhập thông tin, lựa chọn danh mục chứa bộ lọc.

bộ lọc sản phẩm

Thêm thuộc tính trong bộ lọc.

bộ lọc sản phẩm

Thêm sản phẩm vào bộ lọc.
Trong trang chi tiết sản phẩm các bạn chọn thuộc tính phù hợp của sản phẩm.

bộ lọc sản phẩm

2. Hiển thị bộ lọc trên website.

Trang danh sách sản phẩm


bộ lọc sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm.

bộ lọc sản phẩm