Danh mục tin tức

III.3.Cộng tác viên và mã Affiliate

Hướng dẫn tạo mã Affiliate, và quản lý Cộng tác Viên

Hướng dẫn bán hàng Online hiệu quả với mã Affliate

Ngày đăng: 19/08/2019 - Lượt xem : 877

Bán hàng Online sử dụng mã Affliate đang trở thành một xu hướng kinh doanh phổ biến được các website thương mại áp dụng trong năm 2019, Web+ cung cấp cho bạn chức năng độc đáo này giúp các bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Đây là chức nâng nâng cao có thu phí của Web+, sử dụng chức năng này bạn có thể dễ dàng tạo ra tài khoản đăng nhập cho các cộng tác viên, Tạo ra các mã khuyến mại giúp công tác viên dễ dàng bán hàng, các cộng cũng dễ