Danh mục tin tức

Cập nhật tính năng quản lý mã sản phẩm

Cập nhật: 08/08/2019 10:17 - Lượt xem: 359

Nhằm giúp quý khách hàng quản lý danh sách sản phẩm trên website của mình được tốt hơn, ngày 10/10/2014 web+ đã cập nhật tính năng quản lý mã sản phẩm giúp quý khách có thể:

1. Quản lý danh sách sản phẩm theo mã sản phẩm.
2. Tìm kiếm thông tin sản phẩm theo mã sản phẩm.
3. Quản lý thông tin sản phẩm đặt hàng theo mã sản phẩm

Để sử dụng tính năng quản lý mã sản phẩm quý khách làm theo các bước sau:

Bước 1. Kích hoạt tính năng quả lý mã sản phẩm.


quản lý mã sản phẩm

Bước2. Nhập mã sản phẩm.
Quý khách có thể lựa chọn nhập mã sản phẩm trong trang danh sách sản phẩm hoặc trang chi tiết sản phẩm:

Trang danh sách sản phẩm.

quản lý mã sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm.

quản lý mã sản phẩm

Bước 3. Tìm kiếm sản phẩm theo mã sản phẩm

Đối với nhân viên quản trị website.

quản lý mã sản phẩm

Đối với người mua hàng:

quản lý mã sản phẩm

Bước 4: Quản lý mã sản phẩm trong đơn đặt hàng.

quản lý mã sản phẩm