Danh mục tin tức

Cấu hình HTVC, TT và quản lý đơn hàng

Cập nhật: 08/08/2019 10:16 - Lượt xem: 378

Cấu hình hình thức vận chuyển, thanh toán và quản lý đơn hàng sẽ giúp cho công việc kinh doanh bán hàng của bạn trên website dễ dàng, tiện lợi và hiệu quả cao

1, Hướng dẫn cấu hình hình thức vận chuyển và thanh toán

+ Hình thức vận chuyển

Chọn Cài đặt chung => cấu hình hình thức vận chuyển
hình thức vận chuyển, thanh toán

Thêm, xóa, sửa hình thức vận chuyển:

+ Xóa hình thức vận chuyển: để xóa hình thức vận chuyển bạn click vào biểu tượng thùng rác như hình dưới. Trong trường hợp xóa nhiều hình thức vận chuyển bạn click vào ô checkbox của hình hình thức vận chuyển sau đó ấn "xóa chọn"
+ Sửa hình thức vận chuyển: để sửa hình thức vận chuyển bạn click vào biểu tượng hình tròn như hình dưới, sau đó cấu hình lại hình thức vẫn chuyển và chọn Lưu.

hình thức vận chuyển, thanh toán
+ Thêm mới hình thức vận chuyển: Click vào nút thêm mới để thêm mới sản phẩm (hình trên), sau đó bạn thêm thông tin về hình thức vận chuyển mới và chọn Lưu(hình dưới).
hình thức vận chuyển, thanh toán

+ Hình thức thanh toán

Chọn Cài đặt chung => cấu hình thanh toán:
hình  thức vận chuyển, thanh toán

Sau khi click vào "hình thức thanh toán", lựa chọn những hình thức thanh toán cho website, bạn có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán khác nhau. Ấn lưu thông tin sau khi đã chọn được hình thức thanh toán phù hợp.
hình thức vận chuyển, thanh toán

Vào các hình thức thanh toán đã chọn để cài đặt các thông tin cần thiết như hình dưới:
hình thức vận chuyển, thanh toán
Chọn Lưu sau khi cài đặt xong nội dung.

2, Hướng dẫn quản lý đơn hàng, bình luận sản phẩm, liên hệ từ khách hàng

+ Quản lý đơn hàng

Chọn Đơn hàng => danh sách đơn hàng
hình thức vận chuyển, thanh toán
Sau khi click vào danh sách đơn hàng, hệ thống sẽ truy cập vào bảng danh sách đơn hàng, tại đây bạn có thể quản lý được đơn hàng 1 cách dễ dàng. Với những đơn hàng đã thực hiện thành công, đang xử lý hoặc đơn hàng bị hủy bạn có thể cập nhật trong cột trạng thái (hình dưới), điều này sẽ giúp cho bạn không bị nhầm lẫn cho những lần truy cập sau.
hình thức vận chuyển, thanh toán

+ Bình luận sản phẩm

Chọn Bình luận => bình luận sản phẩm để kiểm tra những bình luận mà khách hàng đã bình luận về sản phẩm hoặc tin tức trong website của bạn.
hình thức vận chuyển, thanh toán
Tại mục bình luận về sản phẩm bạn sẽ nhìn thấy tất cả những bình luận của khách hàng  về sản phẩm, tin tức hoặc 1 thông tin gì đó trong website của bạn. Việc các bình luận đó có được hiển thị trên website của bạn hay không là do bạn kiểm duyệt. Để duyệt bình luận bạn click vào biểu tượng tròn (hình dưới), nếu bạn muốn xóa bình luận bạn lick vào biểu tượng thùng rác (hình dưới).
hình thức vận chuyển, thanh toán
Trong trường hợp duyệt hoặc không duyệt bình luận, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận bằng cách click vào ô checkbox sau đó ấn nút lưu. Nếu bạn chọn "Duyệt" thì bình luận đó sẽ được đăng trên website của bạn.
hình thức vận chuyển, thanh toán