Danh mục tin tức

Hướng dẫn thay đổi bố cục website

Cập nhật: 19/08/2019 09:34 - Lượt xem: 451

Bố cục trang là phần rất quan trọng trong việc tạo nên 1 website, trong phần này bạn có thể kéo, thả các module để website hiển thị theo như ý muốn của bạn. 

Chọngiao diện -> Quản lý bố cục tranghoặc Truy cập nhanh hệ thống => Tùy chỉnh bố cục trang (như hình dưới).

Bên phải sẽ bao gồm tất cả các module, lựa chọn module cần thiết sau đó: click, giữ chuột và kéo vào vị trí mà bạn mong muốn(bên trái). bạn có thể kéo lên đầu trang (breadcrum), kéo vào vị trí trung tâm hoặc cuối trang. Khi bạn kéo đến bất kỳ vị trí nào chỉ cần vị trí xuất hiện màu vàng thì bạn thả chuột và xem kết quả.
Ví dụ:Ở hình trên tôi kéo module "Hiển thị quảng cáo"  từ bên phải sang vị trí Breadcrum ở bên trái (bạn nhớ ấn, giữ chuột và kéo module) đến khi Breadcrum xuất hiện màu vàng thì thả chuột. Ở đây trang tôi lựa chọn là "Trang chủ" tuy nhiên bạn có thể lựa chọn những trang khác như trang chủ sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm...bằng cách click vào ô lựa chọn trang như hình trên.
Tùy vào từng module mà hệ thống sẽ hiển thị phần cài đặt để bạn cài đặt cho module đó. Đối với module hiển thị quảng cáo sau khi bạn kéo và thả chuột thì hệ thống sẽ hiển thị khung cài đặt tham số để bạn cài đặt. Sau khi cài đặt xong bạn chọn Cập nhật và vào website để xem kết quả [Chú ý: cập nhập ở trang nào (lựa chọn trang) thì sẽ xem kết quả ở trang đó, tránh trường hợp bạn cập nhật ở trang tin tức nhưng lại xem kết quả ở trang chủ].