Danh mục tin tức

Hướng dẫn tạo bộ lọc

Cập nhật: 06/03/2020 05:16 - Lượt xem: 618

Hướng dẫn tạo bộ lọc hình ảnh, màu sắc cho website đơn giản dễ dàng.

Các bước tạo bộ lọc cho website đơn giản dễ dàng

Bước 1: Truy cập trang quản trị của website Click chuột vào "Sản phẩm" chọn mục "Bộ lọc"

Hướng dẫn tạo bộ lọc

Bước 2:  Tại trang quản lý bộ lọc Click "Thêm mới" đê tạo bộ lọc mới

Thêm mới bộ lọc

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cho bộ lọc mới, chọn danh mục sản phẩm chứa bộ lọc và Click "Lưu"

Thêm mới bộ lọc

Bước 4: Thêm thuộc tính cho bộ lọc

Thêm thuộc tính cho bộ lọc

Bước 5: Chọn bộ lọc cho sản phẩm

Chọn bộ lọc cho sản phẩm

Video hướng dẫn tạo bộ lọc cho website


Video hướng dẫn tạo bộ lọc hình ảnh