Danh mục tin tức

Cập nhật tính năng phân quyền quản trị website.

Cập nhật: 14/05/2020 04:57 - Lượt xem: 412

Với tính năng phân quyền quản trị website các bạn hoàn toàn có thể tạo thêm tài khoản quản trị và phân quyền quản trị website cho từng nhân viên. Mỗi nhân viên khi thực hiện quản trị website sẽ chỉ được phép thao tác trên một số tính năng nhất định do người quản lý quy định. Điều này sẽ giúp các bạn phân chia công việc quản trị website cho từng bộ phận riêng biệt và đảm bảo rằng các bộ phận sẽ chỉ thực hiện công việc quản trị website trên những nội dung được giao.


Để tạo tài khoản và phân quyền quản trị website các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Từ trang quản trị website các bạn chọn: Cài đặt chung  >> Chọn phân quyền quản trị


Bước 2: Chọn thêm mới.Bước 3: Điền đầy đủ thông tin nhân viên và phân quyền quản trị cho từng nhân viên.Bước 4: Chọn Lưu để thêm tài khoản mới.

Hướng dẫn nhân viên truy cập quản trị website.

Bước 1:Truy cập địa chỉ: http://tewebsite.com/admin
Bước 2:Nhập thông tin tài khản quản trị bao gồm tên tài khoản và mật khẩu.Tài khoản quản trị website của nhân viên sẽ chỉ hiển thị những tính năng mà nhân viên đó được quyền thao tác.Đối với những cửa hàng có số lượng nhân viên quản trị website lớn, các bạn có thể phân quyền quản trị website theo từng nhóm, sau đó sẽ  thêm tài khoản nhân viên vào các nhóm. Các nhân viên trong nhóm sẽ có quyền quản trị website theo nhóm tham gia.

Để tạo các nhóm quyền các bạn làm theo các bước sau.

Bước 1: Từ trang quản trị website các bạn chọn: Cài đặt chung >> Chọn phân quyền quản trị.Bước 2:Qua tab "Nhóm quyền quản trị." >> chọn thêm mới.Bươc 3:Điền thông tin nhóm và thêm các quyền vào nhóm sau đó chọn Lưu.Bước 4: Thêm nhân viên trong nhóm.
Các bạn qua tab: Danh sách người quản trị >> chọn thêm mới.Lựa chọn nhóm tham gia.Các nhân viên trong nhóm sẽ tự động được thêm các quyền trong nhóm.
Bước 5: chọn Lưu. 

Trên đây là hướng dẫn để các bạn có thể tạo thêm tài khoản và phân quyền quản trị website cho từng nhân viên. 


Chúc các bạn kinh doanh online hiệu quả.Video hướng dẫn phân quyền cho website