Danh mục tin tức

Cập nhật tính năng giờ vàng

Cập nhật: 19/08/2019 09:33 - Lượt xem: 507

Tính năng giờ vàng sẽ cho phép quý khách hàng bán các sản phẩm khuyến mại trong những khoảng thời gian nhất định. Khi đặt hàng trong thời gian giờ vàng, người mua hàng sẽ nhận được những ưu đãi lớn.

Tham khảo website: http://prodm02.web24h.vn
 

Tham khảo website: http://prodm02.web24h.vn

Hướng dẫn quý khách tạo chiến dịch giờ vàng.

1. Tạo chiến dịch giờ vàng.

Bước 1:
Từ trang quản trị website chọn: Sản phẩm >> giờ vàng >> thêm mới.Bước 2:Thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm giờ vàng.


Bước 3: Cài đặt tham số cho từng sản phẩm:
- Số lượng sản phẩm bán trong giờ vàng:
- Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc :
Giờ bắt đầu:
Giờ kết thúc:
Giá trị khuyến mại: giảm xxx vnđ hoặc % giá trị sản phẩm.
Thứ tự hiển thị.
Chọn thiển thị hoặc không.

Lưu ý: có thể cài đặt tham số chung cho tất cả sản phẩm bằng cách chọn tính năng "áp dụng cho tất cả sản phẩm."


Bước 4:Chọn lưu.

2. Cấu hình hiển thị danh sách sản phẩm giờ vàng.

Bước 1: Từ trang quản trị website chọn: Cài đặt bố cục trang.


Bước 2: Thêm tính năng giờ vàng vào khu vực muốn hiển thị.


Bước 3: Cấu hình số lượng sản phẩm hiển thị.


Bước 4: Cập nhật.


Chúc các bạn thành công.