Danh mục tin tức

Các bước để triên khai phần mềm Quản trị doanh nghiệp Odoo

Cập nhật: 09/06/2021 09:52 - Lượt xem: 225

Các bước triển khai phần mềm quản trị donah nghiệp (ERP) mã nguồn mở miễn phí Odoo

Các bước để triển khai Odoo

Bước 1: Set up các tham số để Odoo hoạt động
(cài đặt tài khoản gưi mail, nhận mail v.v.)
Bước 2: Tạo user và phân quyền
Bước 3: Đinh nghĩa các quy trình nghiệp vụ
Bước 4: Tạo luồng công việc trên phần mềm
Bước 5: Tạo các báo cáo thông kê
Video hướng dẫn tổng quan.